ಕಿರು ಪರಿಚಯ

ಕಿರು ಪರಿಚಯ

ಮುಖಾಮುಖಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಪರಿಚಯದ ಸಲುವಾಗಿಯಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.

ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಶಿರಸಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಮದುವೆಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ, ಈಗ ಇರುವುದು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಅಡುಗೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬ ಹೌಸ್ ವೈಫ್. (ಹೊರಗೆ ಕೆಲ್ಸಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಏನಿದ್ರೂ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಾನೆ) ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನನ್ನ ಅನುಭವ, ಅನಿಸಿಕೆ, ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದುಕೂಂಡಿದ್ದೇನೆ.

Published in: on ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2008 at 7:57 AM  Comments (15)